Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

½ Finału Wojewódzkiego

w koszykówce dziewcząt i chłopców

 

MIEJSCE:    Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 1

 

TERMIN:    7 marca 2018 r. godz. 900 – zbiórka i weryfikacja

 

UCZESTNICTWO:

 • drużynę stanowią uczennice / uczniowie jednej szkoły (rocznik 2002-2004) mistrzowie powiatów: pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego i łęczyckiego

 • zespół może liczyć 8-12 zawodniczek / zawodników w turnieju,

 • zawody nie mogą rozpocząć się, jeżeli zespół liczy mniej niż 8 zawodniczek / zawodników

 

ZASADY ROZGRYWEK:

 • mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz i regulaminem SZS

 • czas gry 4x10 minut

 • przerwy między I a II i III a IV kwartą – 2 min., a między II a III – 10 minut. Zasady zatrzymywania czasu gry ustala bezpośrednio organizator z nauczycielami,

 • czas gry może być zmniejszony przy rozegraniu więcej niż jednego meczu dziennie,

 • dla dziewcząt obowiązuje piłka nr 6,

 • dla chłopców obowiązuje piłka nr 7

Obowiązują przepisy dotyczące:

 • przepis 3, 5, 8, 24 sekund

 • powrotu piłki na własną połowę

 • rzuty po czterech przewinieniach drużyny

 • dowolne zmiany w każdej kwarcie

 • przewinienia techniczne zawodników, trenerów, faule niegodne sportowca i dyskwalifikacje

 • czasy dla trenera w I, II, III kwarcie po jednym a w IV kwarcie dwa czasy w przypadku remisu – 4-5 minutowa dogrywka z jednym czasem dla trenera

 

Do finału wojewódzkiego awansuje mistrz zawodów.

 

UWAGA!!!

Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

 

organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070