Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN
GRY I ZABAWY

Igrzyska dzieci – Półfinał wojewódzki

1. ORGANIZATOR :MOSiR Zgierz
2. Termin i miejsce: 14.03.2018 r. /środa/ godz. 10:00
Hala MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2
Zgłoszenie udziału do dnia 13 marca 2018r. przez System Rejestracji Szkół pod adresem:
https://srs.szs.pl/system/. Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja
szkolna.
1. Uczestnictwo :
- W zawodach prawo startu mają reprezentacje szkół podstawowych składające się z uczniów
rocz.2007 i młodszych.
- Reprezentacja podzielona jest na cztery grupy wiekowe:
I grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2010 i młodsi
II grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2009 i młodsi
III grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2008 i młodsi
IV grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2007 i młodsi
- W każdej grupie może być zawodnik rezerwowy 1 dz.+ 1 chł., w sumie reprezentacja szkoły
liczyć może 40 osób,
- Zawodnik starszy nie może startować w grupie młodszej.
- W konkurencji startują 4 dziewczynki i 4 chłopców /dotyczy to każdej grupy/. Zawodnicy
startują na przemian dziewczynka, chłopiec, dziewczynka itd.
- Zawodnicy powinni posiadać jednolite stroje. Ostatni zawodnik w poszczególnych
konkurencjach posiada znacznik – np. kolorową koszulkę dla odróżnienia od innych
startujących (znacznik zapewnia organizator).
- PUNKTACJA zależna od ilości startujących szkół
za I miejsce – 6 punktów
za II miejsce – 5 punktów
za III miejsce – 4 punkty
za IV miejsce – 3 punkty
za V miejsce - 2 punkty
za VI miejsce – 1 punkt
Uwagi !

- Przy zajęciu w poszczególnych konkurencjach /zabawach/ ex aequo np. pierwszego miejsca
przez dwa zespoły, obowiązuje punktacja 6, 6, 4, 3, 2, 1 lub drugiego miejsca, punktacja jest
następująca 6, 5, 5, 3, 2, 1 i.t.d.
- Zdekompletowanie zespołu jest równoznaczne z dyskwalifikacją, w przypadku
dyskwalifikacji zespół otrzymuje 0 punktów.
- We wszystkich zabawach, gdy uczestnik nieprawidłowo wykona zadanie, zespołowi zalicza
się błąd, np. zawodnik wystartuje zanim bieg ukończy poprzedni zawodnik, nie obiegnie
stojaka na półmetku,przewróci pachołek w slalomie, źle wykona slalom itp.
- zajętym miejscu zespołu w pierwszej kolejności decyduje ilość popełnionych błędów, a
następnie uzyskany czas/wynik/.
- Wyższe miejsce zajmuje drużyna, która nie popełniła błędów lub popełniła ich mniej. Przy
równej ilości błędów o wyższym miejscu decyduje lepszy czas lub wynik.
- Przy każdej reprezentacji będzie sędzia liniowy czuwający nad prawidłowym wykonaniem
poszczególnych zadań i sygnalizujący, przez podniesienie ręki, popełniony błąd.
- Popełniony błąd poprawić może tylko i wyłącznie zawodnik, który go popełnił
- Przy podziale na dwie grupy startowe zaleca się, po każdej zabawie, zmianę kolejności
startujących szkół
- W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwa lub więcej zespołów na
zakończenie współzawodnictwa odbędzie się losowanie zabawy i grupy w celu
przeprowadzenia dogrywki rozstrzygającej ostateczny wynik zawodów.
- Każdą konkurencję poprzedzi pokaz zabawy i dokładne jej objaśnienie.
- Odległość od startu do półmetka wynosi 15 m – 25 m.
- Linia startu jest linią mety – przy powrocie.
- Ustawienie zespołu : dziewczynka, chłopiec, dziewczynka itd.
- Przy każdym zespole może być tylko jeden opiekun.
- Decyzje KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ są niepodważalne.
- Do finału wojewódzkiego awansuje 1 zespół

2. Opis konkurencji
GRUPA I
1.Bieg z piłką lekarską 1 kg:
Przybory: piłka lekarska – 1kg, ringo
Przebieg: na sygnał zawodniczka biegnie z piłką lekarską w kierunku półmetka,
zostawia piłkę w ringo – wraca na linię startu, bieg rozpoczyna następny
zawodnik itd.

2. Slalom z kółkiem ringo
Przybory : 4 pachołki, kółko ringo, stojak
Przebieg : Pierwszy zawodnik trzyma w ręku koło ringo, startuje na sygnał. W drodze do
półmetka porusza się slalomem, obiega stojak i wraca w ten samsposób do zespołu.
Przekazuje kółko kolejnemu zawodnikowi czym upoważnia go do startu.
3. Bieg z przełożeniem szarfy gimnastycznej
Przybory : 1 pachołek, 2 szarfy
Przebieg : na sygnał zawodniczka biegnie do pierwszej szarfy, wchodzi do jej środka i
przekłada ją od dołu do góry, biegnie do drugiej i przekłada ja z góry na dół , biegnie do
półmetka obiega pachołek i wraca po prostej do swojego zespołu upoważniając do startu
kolegę.
4. Przenoszenie kółek ringo
Przybory: 2 pachołki, 8 sztuk kółek ringo
Przebieg: na sygnał zawodniczka dobiega do pierwszego pachołka, na którym znajdują się
włożone kółka ringo (pachołek znajduje się w połowie odległości od półmetka), bierze
pierwsze kółko ringo, biegnie do drugiego pachołka, który znajduje się na półmetku, wkłada
na niego kółko ringo i po prostej wraca na linię startu, upoważniając do startu następnego
zawodnika. Wszystkie kółka ringo muszą być przeniesione na drugi pachołek
GRUPA II
1. „Sadzenie ziemniaków”
Przybory i sprzęt: 3 woreczki, 3 kołka ringo, stojak lub pachołek.
Przebieg: pierwsza zawodniczka na sygnał biegnie z trzema woreczkami w kierunku
półmetka wkładając kolejno woreczki do kółek ringo, okrąża półmetek i wraca na linię startu
upoważniając do biegu następnego zawodnika, który zbiera woreczki. Błędem jest gdy
woreczek ma kontakt z podłożem na zewnątrz kółka ringo.
2. Bieg z przekazywaniem pałeczki sztafetowej
Przybory – pałeczka sztafetowa, kółko ringo, pachołek
Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka trzymając w ręku pałeczkę sztafetową dobiega do
koła ringo, które znajduje się w połowie drogi do półmetka, przekłada pałeczkę przez koło
ringo i biegnie do półmetka. Obiega stojak i w drodze powrotnej również przekłada pałeczkę
przez koło ringo. Wraca do zespołu, przekazuje pałeczkę sztafetową następnemu
zawodnikowi.
3. Toczenie piłki koszykowej
Przybory : 1 piłka do koszykówki (nr 6 lub nr 7) , stojak lub pachołek
Przebieg : startująca zawodniczka toczy piłkę jedną ręką od linii startu do linii półmetka, po
jej przekroczeniu chwyta piłkę oburącz, obiega stojak i wraca na linię mety. przekazuję piłkę
koledze. Piłka nie wolno rzucać ,kopać, nieść.
4.Wyścig z rzutem do celu

Przybory : 8 woreczków, 1 obręcz, 3 pachołki
Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka trzymając w dowolnej ręce woreczek biegnie
slalomem do wyznaczonej linii rzutu /3m.przed linią półmetka/ zatrzymuje się i dowolnym
sposobem rzuca woreczek do oddalonej o 3 m. obręczy. Po celnym rzucie wraca slalomem do
swojego zespołu i upoważnia do startu kolegę. W przypadku rzutu niecelnego zawodnik może
dobiec do woreczka, włożyć go do środka obręczy i wrócić do zespołu. Woreczek mający
kontakt z podłożem poza kołem uznawany jest jako rzut niecelny
GRUPA III
1. Przekładanie piłek
Przybory : 1 piłka do siatkówki, 1 piłka do koszykówki, 4 kółka ringo, stojak
lub pachołek Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka dobiega do piłki siatkowej ułożonej
w kółku ringo i przekłada ją do kółka ringo z lewej strony na prawą, to samo robi z piłką do
koszykówki, biegnie dalej do półmetka, okrąża go i wracając, ponownie przekłada piłki.
Odległość pomiędzy kółkami ringo ok.1,5 m.
2. Bieg z przenoszeniem piłki do tenisa stołowego
Przybory : 2 piłki do tenisa stołowego, talerzyk plastikowy / średnica 15 – 20 cm/,kółko
ringo, stojak
Przebieg: na sygnał zawodniczka startuje trzymając w rękach talerzyk plastikowy z dwoma
piłeczkami w środku, dobiega do leżącego w linii biegu w połowie odległości do półmetka
ringo i zostawia w nim jedną piłeczkę, biegnie dalej do półmetka i po jego okrążeniu wracając
na linię startu –mety zabiera z ringo leżącą tam piłeczkę. Za linią mety przekazuje talerzyk
wraz z 2 piłeczkami kolejnej osobie. Podczas biegu nie wolno przytrzymywać piłeczek
rękoma. Piłeczkę, która wypadnie z talerzyka należy podnieść i umieścić z powrotem na
talerzu.
3. Piłki pod pachołki
Przybory – 4 pachołki, 3 piłki do tenisa ziemnego, stojak lub pachołek
Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka startuje trzymając w rękach 3 piłki tenisowe.
Biegnie do pierwszego pachołka, pod którym zostawia jedną piłkę tenisową. Następnie to
samo robi dobiegając do drugiego i trzeciego pachołka. Biegnie do półmetka obiega pachołek
i w drodze powrotnej zabiera piłki spod pachołków. Gdy ma już wszystkie piłki wraca do
zespołu i przekazuj je kolejnemu zawodnikowi.
4. Wyścig z rzutem do celu
Przybory: stojak lub pachołek, 16 woreczków
Przebieg: na sygnał zawodniczka trzymając w obu rękach po jednym woreczku biegnie w
kierunku ustawionego w połowie prostej pachołka, który okrąża biegnąc dalej do półmetka,
gdzie z przed wyznaczonej linii (3 m. przed półmetkiem) wykonuje po jednym rzucie prawą i
lewą ręką woreczkiem do koła hula - hop, które leży na linii półmetka. Następnie w drodze
powrotnej ponownie okrąża pachołek i upoważnia do biegu następnego zawodnika. Zwycięża
zespół , który ma najwięcej woreczków w kole. W przypadku ich równej ilości o zajętym
miejscu decyduje kolejność na mecie. Woreczek mający kontakt z podłożem poza kołem
uznawany jest jako rzut niecelny.
GRUPA IV

1. Bieg z przeskokami zawrotnymi przez ławeczkę
Przybory: ławeczka gimnastyczna, 2 kółko ringo, 2 piłki lekarskie 1kg Przebieg: na sygnał
pierwsza zawodniczka dobiega do ławki ustawionej wzdłuż toru poruszania się, kładzie
dłonie w ok. połowie długości ławeczki tak, aby nogi nie wystawały poza ławkę i wykonuje
dwa przeskoki zawrotne przez ławeczkę (ławeczka znajduje się w połowie odległości od
półmetka), następnie dobiega do dwóch kółek ringo znajdujących się na półmetku w
odległości od siebie ok. 1,5 metra i przenosi piłkę lekarską z prawego kółeczka ringo na lewe;
następnie wraca po prostej na linię startu, upoważniając do biegu następnego zawodnika,
który wykonuje takie same czynności jak poprzedni, ale przenosi piłkę z lewej strony na
prawą. Podczas przeskoków stopy obu nóg powinny być razem.
2. Wyścig z toczeniem piłki koszykowej
Przybory: piłka do koszykówki (nr 6 lub 7) , 3 pachołki , stojak lub pachołek Przebieg: na
sygnał pierwsza zawodniczka tocząc piłkę jednorącz slalomem przemieszcza się w kierunku
półmetka, okrąża półmetek (stojak) i wraca tocząc piłkę drugą ręką slalomem do linii startu
upoważniając do biegu następnego zawodnika , Piłki nie wolno nieść, rzucać, kopać.
3. Skoki na piłce z uszami slalomem
Przybory: piłka z uszami, stojak - pachołek
Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka siada na piłce, trzymając ją za „uszy” i skokami
przemieszcza się w kierunku półmetka, okrąża półmetek (stojak), wraca w ten sam sposób na
linię startu,. Skoki rozpoczyna następny zawodnik.
4. Wyścig z ułożeniem cyfr od 1 - 8
Przybory: 12 ponumerowanych kartek o wymiarach 20:15 cm., 3 pachołki
Przebieg: Na sygnał pierwsza zawodniczka pokonuje slalomem dystans do miejsca, gdzie
napisem do podłoża rozłożone są ponumerowane karteczki. Szuka kartki z numerem ,,1” i
układa w wyznaczonym miejscu ( linia półmetka). Wraca na start slalomem, skąd wybiega
następny zawodnik szukając cyfry ,,2”itd. Konkurencja kończy się, gdy zostanie ułożony ciąg
cyfr od 1 do 8. Kartka po odkryciu, zawierająca inny niż prawidłowy numer, musi być
ponownie zakryta. Kartki można zastąpić tabliczkami, układać je można również np. na
ławeczce gimnastycznej, można także zawieszać. Nie jest błędem odkrywanie obiema
rękoma jednocześnie dwóch kartek.
3. Uwagi końcowe :
- Kolejność zabaw w grupie może być dowolnie zmieniana.
- W wyjątkowych wypadkach można dokonać drobnych korekt w przebiegu zabaw,
- We wszystkich zabawach odległość pomiędzy pachołkami powinna równa i wynosić ok. 3
m. odległość od startu do pierwszego pachołka zależna jest od istniejących warunków, ale w
zasadzie nie powinna być mniejsza niż 8 m