Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN
Półfinał wojewódzki  w pływaniu drużynowym
LICEALIADA 2017/2018
 
MOSiR w Zgierzu oraz Zgiersko–Łęczyckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zapraszają na drużynowe zawody w pływaniu (sztafety pływackie) w ramach Licealiady.
Zawody odbędą się w dniu 23.03.2018 (piątek) w Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik" w Ozorkowie ul. Lotnicza 1A, 95-035 Ozorków, godz.11.00
 
Uczestnictwo
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły (szkoły dzienne)
- zespół składa się z 6 zawodniczek lub 6 zawodników rocznik 1998 i młodsi
zawodnikowi wolno startować w sztafecie i jednej konkurencji indywidualnej
w konkurencjach indywidualnych mogą startować jedynie uczestnicy sztafet
2.Program
- sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt.
- sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców
- podczas tych zawodów odbędą się również zawody indywidualne wliczane do punktacji drużynowej, na dystansach 50 m. stylem : dowolnym, klasycznym, motylkowym, grzbietowym
- szkoła powinna obsadzić wszystkie style, maksymalnie może zgłosić 2 osoby do każdego stylu.
- warunkiem udziału szkoły jest umieszczenie w zgłoszeniu do zawodów przy nazwisku ucznia stylu
3. Sposób przeprowadzenia zawodów
- według ustaleń organizatorów poszczególnych etapów.
4. Punktacja:
Sztafety: I m. – 30 pkt.,II – 27,III – 25, IV – 23,V- 21, VI – 20
Indywidualnie : Im-10 pkt. II-8,III-6,IV-5,V-4,VI – 3,VII-2, VIII i dalsze 1 pkt.
O miejscu szkoły decyduje większa liczba zdobytych punktów uzyskanych łącznie w sztafecie i wyścigach indywidualnych . Przy takiej samej ilości punktów o lepszym miejscy decyduje miejsce sztafety.
 
UWAGI:
  1. .Wejście na basen zgodnie z podanym harmonogramem. Program minutowy może ulec zmianie.

2. Odpowiedzialność za grupy ponoszą opiekunowie.
3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga sędzia główny zawodów w porozumieniu
z organizatorem zawodów.
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz  zgłoszenie udziału potwierdzone przez dyrektora szkoły.
Uczestników sztafet obowiązuje strój pływacki zgodny z przepisami FINA.
Przed wejściem na halę basenową obowiązuje dokładne umycie ciała.
Opiekunowie wchodzący na halę basenową obowiązani są do zmiany obuwia.  
Uczniowie płynący na pierwszych zmianach zobowiązani są znać komendy startowe obowiązujące w pływaniu.
4. weryfikacja godz. 10.45,  wejście na basen o godz. 11.00, start od godz. 11.15 (chłopcy), 11.40 (dziewczynki)
5. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród bezpośrednio po zakończeniu sztafet na hali basenowej.
Do finału wojewódzkiego awansuje zwycięski zespół w kategorii dziewcząt i chłopców
Zgłoszenie udziału do dnia  22 marca 2018r. przez System Rejestracji Szkół pod adresem: https://srs.szs.pl/system/. Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna.