Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI
LIGI LEKKOATLETYCZNEJ
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Igrzyska Młodzieży Szkolnej

1. Organizator: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego
2. Miejsce i termin: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego

Aleksandrów Łódzki; ul. Bankowa 7/11
24.05.2018 r. (czwartek)
Rozpoczęcie zawodów godzina 10.30

3. Uczestnictwo:
- Prawo startu mają szkoły gimnazjalne powiatu zgierskiego
- zespół stanowią uczniowie jednej szkoły (rocznik 2002 i młodsi) –w skład zespołu może wejść maksymalnie
15 zawodniczek lub zawodników
- zawodnicy mogą wystartować w jednej konkurencji i jednej sztafecie
- do jednej konkurencji szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zawodników (zawodniczki)
- zespół musi wystartować co najmniej w 5 konkurencjach indywidualnych .
4. Konkurencje:
- dziewczęta: biegi na dystansie 100m, 300m, 600m, 80pł., skok w dal, skok wzwyż,
rzut oszczepem (500g), pchnięcie kulą (3kg), dysk (0,75kg) , 4x100m.
- chłopcy: biegi na dystansie 100m, 300m, 1000m, 110pł., skok w dal, skok wzwyż,
rzut oszczepem 600g, pchnięcie kulą (5kg), dysk (1kg ), 4x100m
5. Sposób przeprowadzenia zawodów:
- biegi na 100m, 300m, 600m, 1000m rozgrywane są w seriach na czas,
- w biegu na 100m dozwolony jest jeden falstart w każdym biegu.
Po drugim falstarcie (i każdym następnym) zawodnik jest wyeliminowany z biegu.
- skok wzwyż – pierwszą wysokość ustala organizator bezpośrednio przed konkursem,
przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości
dla dziewcząt – do 140cm co 5cm, powyżej co 3cm
dla chłopców - do 160cm co 5cm, powyżej co 3cm
6. Punktacja:
- wyniki przelicza się na punkty według tabel punktowych
- na wynik zespołu składa się maksimum 12 najlepszych rezultatów (według tabel)
- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły o wyższej lokacie decyduje wynik punktowy
najlepszego zawodnika.
Do finału wojewódzkiego awansuje I i II zespół.
7. Nagrody:
Dla trzech najlepszych zespołów przewidziano pamiątkowe dyplomy.
Dla zwycięskiego zespołu puchar.
8. Uwagi końcowe:
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna
Zgłoszenie udziału do dnia 23 maja 2018 r. przez System Rejestracji Szkół pod adresem:
https://srs.szs.pl/system/. Brak zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem do udziału w zawodach.
Prawo startu mają uczniowie zakwalifikowani do zajęć wf z grupą dyspansyjną A lub B.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i
wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów oraz przekazania
informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom.