Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI
CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNEGO

IGRZYSKA DZIECI

1. Organizator: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Bankowej 7/11
2. Miejsce i termin: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim

22.05.2018 r. (wtorek)
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10.30

3. Uczestnictwo:
- w zawodach startują dwie najlepsze drużyny z mistrzostw gmin, z powiatu zgierskiego.
- zespół liczy 6 dziewcząt lub 6 chłopców (dziewczęta i chłopcy rocznik 2005 i młodsi),
4. Program zawodów:
- bieg 60m,
- rzut piłeczką palantową,
- bieg: dziewczęta 600m, chłopcy 1000m,
- skok w dal ze strefy lub skok wzwyż (cały zespół).
5. Sposób przeprowadzenia zawodów:
- kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna za wyjątkiem biegu długiego
(600m, 1000m), który musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja,
- biegi: 60m, 600m, 1000m rozgrywane są w seriach na czas,
- w biegu na 60m zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu,
zachowując prawo startu w pozostałych konkurencjach,
- skok w dal – długość strefy 100 cm, jeżeli zawodnik odbije się przed strefą,
pomiaru dokonujemy od początku strefy
skok wzwyż – pierwszą wysokość ustalają opiekunowie , obowiązują następujące wysokości:
dla dziewcząt – do 140cm co 5cm, powyżej co 3cm
dla chłopców - do 160cm co 5cm, powyżej co 3cm
- rzut piłeczką palantową – każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego,
a następnie do trzech rzutów w konkursie
6. Punktacja:
- suma osiągniętych punktów za 4 konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika,
- na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników
- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły - o wyższej lokacie
decyduje wynik punktowy najlepszego zawodnika.
Do finału wojewódzkiego awansuje I i II zespół
7. Zgłoszenie:
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna.
Zgłoszenie udziału do dnia 21 maja 2018 r.
Obowiązuje zgłoszenie przez System Rejestracji Szkół ( https://srs.szs.pl)
Brak zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem do udziału w zawodach.
8. Nagrody:
Dla najlepszych zespołów przewidziano pamiątkowe dyplomy.
Prawo startu mają uczniowie zakwalifikowani do zajęć wf z grupą dyspansyjną A lub B.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku.
Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów,
oraz przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom.