Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

R E G U L A M I N

MISTRZOSTWA REJONU ZGIERSKIEGO

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI

SZKOLNA LIGA  LEKKOATLETYCZNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

1. CEL                   Popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży.

            Wyłonienie mistrza REJONU w tej dyscyplinie.

2. ORGANIZATOR     Miejski  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu

                Sportowa Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie Łódzkim

3. MIEJSCE I TERMIN      SSP Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Bankowa 7/11

                3 październik 2018r. o godz. 1130(rozgrzewka od godz. 1045)

4. UCZESTNICTWO:

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 1999 i młodsi

- zespół liczy maksymalnie 16 zawodników/czek.

- zawodniczka/k ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie

(z wyłączeniem biegów 800, 1500 m K i M).

- zespół musi wystawić co najmniej po dwóch zawodników w bloku:

- biegi krótkie,

- biegi średnie,

- skoki,

- rzuty.

lecz nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji.

- szkoła ma prawo wystawić jedną sztafetę.

Sposób realizacji:

- biegi w seriach na czas

- w konkurencjach technicznych po 4 próby

5. KONKURENCJE:

Dziewczęta:

Biegi krótkie: 100 m, 200 m, 400m,

Biegi średnie: 800 m, 1500 m,

Skoki: skok w dal, skok wzwyż,

Rzuty: pchnięcie kulą 3 kg*, 4 kg*, rzut dyskiem 1 kg, rzut oszczepem 500g*, 600g*

Sztafeta 4 x 100 m.

Chłopcy:

Biegi krótkie: 100 m, 200 m, 400m,

Biegi średnie: 800m, 1500 m,

Skoki: skok w dal, skok wzwyż,

Rzuty: pchnięcie kulą 5 kg*, 6 kg*, 7,26 kg*, rzut dyskiem 1,5 kg*, 1,75 kg*, 2 kg*,

rzut oszczepem 700 g*, 800 g*,

Sztafeta 4 x 100 m.

(* odpowiednia kategoria wiekowa)

6. PUNKTACJA:

- osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych.

- na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych rezultatów.

- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III

o wyższej lokacie decydują wynik przeliczony na punkty najlepszego zawodnika jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników.

7. NAGRODY:

Dla najlepszych zespołów przewidziano pamiątkowe dyplomy.

Do FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO awansują dwa najlepsze zespoły z Półfinału Wojewódzkiego.

Finał Wojewódzki odbędzie się w dniu 11.10.2018r. w Sieradzu.

8. UWAGI  KOŃCOWE

Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez Dyrektora Szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału wymienionych w zgłoszeniu uczniów w zawodach.  

Zgłoszenie udziału z podaniem konkurencji do dnia 1 października 2018r.  tylko przez System Rejestracji Szkół pod adresem: https://srs.szs.pl/system/