Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

R E G U L A M I N

Półfinał  Wojewódzki Sztafetowych Biegów Przełajowych

 
1.  Cel:    Popularyzacja biegania wśród młodzieży.
                Wyłonienie mistrza powiatu w tej dyscyplinie.
2.  Organizator:    Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3  im. Józefa Jaworskiego
                               95-070 Aleksandrów, ul. Bankowa 7/11
3.  Miejsce:            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)
                               w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 11-go Listopada 98.
4.  Termin:                 17 października (środa) 2018 roku  
         godz.:    10.00    - 10.30   - weryfikacja – Igrzyska Dzieci (ID)
10.40  - start sztafet dziewcząt  
11.15  - start sztafet chłopców
12.00  - ogłoszenie wyników.
 
                          11.40 – 12.00 weryfikacja  - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS)
                          12.10 - start sztafet dziewcząt i chłopców   
                          13.00 - ogłoszenie wyników.
 
                          12.40 – 13.00 weryfikacja  - Licealiada (L)
                          13.10 - start sztafet dziewcząt i chłopców   
                          14.00 - Ogłoszenie wyników.
                          14.10 - zakończenie zawodów
5.  Uczestnictwo :
    ID – zespół składa się z uczniów jednej szkoły,  rocznik: 2006 i młodsi
    Reprezentacja składa się z 8 zawodników lub 8 zawodniczek
 IMS  – zespół  składa się z uczniów jednej szkoły rocznik 2003- 2005
    Reprezentacja składa się z 8 zawodników lub 8 zawodniczek
     L - zespół  składa się z uczniów jednej szkoły rocznik 1999 i młodsi
     Reprezentacja składa się z 8 zawodników lub 8 zawodniczek
  1. Założenia  techniczno-organizacyjne:

  • zawody odbędą się w formie sztafet

  • dystans dla dziewcząt: 8 x 800 m (ID), 8 x 800 m (IMS); 8 x 1000 m (L)

  • dystans dla chłopców: 8 x 800 m (ID), 8 x 1200 m (IMS ); 8 x 1200 m (L)

  • zawodnicy startujący w pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego

      z pałeczką sztafetową (wskazana własna tzn. szkoły startującej); strefa zmian wynosi 20 m.
  • obowiązuje obuwie lekkoatletyczne (sportowe) bez kolców.

  • organizator zapewnia numery startowe

  1. Nagrody:

Dla pierwszych trzech zespołów przewidziane są dyplomy. Dla zwycięskiego zespołu puchar.
Pierwsze dwa zespoły awansują do finału  wojewódzkiego. Zawody odbędą się 25.10.2018 r. w Poddębicach.
  1. Uwagi końcowe:

Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez Dyrektora Szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach.  
Zgłoszenie udziału do dnia 23 października 2018 r.  przez System Rejestracji Szkół pod adresem: https://srs.szs.pl/system/
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów oraz przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom.