Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Oferta zajęć
w Młodzieżowym Domu Kultury
do których jest prowadzona rekrutacja na rok szkolny 2018/2019.
 
1. Zajęcia muzyczno-ruchowe (4-5 lat)
2. Zespół wokalno-taneczny (8-9 lat)
3. Taniec nowoczesny (8-9 lat)
4. Zajęcia wokalne (od 6 lat)
5. Zajęcia teatralne (7-15 lat)
6. Plastyka (od 5 lat)
7. Nauka gry na keyboradzie (od 7 lat), gitarze i perkusji (od 8 lat)
8. Język angielski (uczniowie klas II, IV, V, VII, VIII, III klas gimnazjum i II klasy szkoły średniej)
9. Gimnastyka korekcyjna (od 7 lat)
 
 
Bliższe informacje w sekretariacie placówki lub pod numerem Tel. 42 215 20 93.