Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

XXI Wrześniowy Bieg Przełajowy
Pabianice 2021

REGULAMIN
Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych

ORGANIZATORZY: Starostwo Powiatowe i Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

TERMIN: 22 września 2021 r. (środa) godz. 10.00

MIEJSCE: Pabianice – Park Wolności
(przy pomniku żołnierzy 15 Pułku Piechoty „Wilków”, wjazd od ul. Łaskiej)

UCZESTNICTWO:
Igrzyska Dzieci
W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców. Zespół składa się z:
- 6 dziewcząt i chłopców – grupa młodsza rocznik 2011 i młodsi – 600 m
- 6 dziewcząt i chłopców – grupa starsza rocznik 2009-2010 – 800 m
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- 6 dziewcząt – 800 m, 6 chłopców – 1600 m (rocznik 2007-2008)
Licealiada
- 6 dziewcząt – 800 m, 6 chłopców – 1600 m (rocznik 2002 i młodsi)

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Każdy bieg rozpoczyna się ze startu wspólnego. Reprezentacje szkół ustawiają się w rzędach po 6 zawodników. Jako pierwszy ustawia się kapitan zespołu, pozostali zawodnicy wg ustaleń drużyny za nim. Suma miejsc na mecie zdobytych przez wszystkich uczniów danej szkoły decyduje o jej miejscu w klasyfikacji drużynowej (prowadzonej oddzielnie dla grupy młodszej i starszej w Igrzyskach Dzieci). W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 6 zawodników punktuje się kolejno na dalszych miejscach najpierw drużyny, w których zawody ukończyło 5 zawodników, potem 4 itd.

Punktacja – I miejsce – 1 pkt, II m. – 2 pkt, III m. – 3 pkt, itd. Wygrywa szkoła, która zdobędzie najmniej punktów przez 6 zawodników. Do finału wojewódzkiego drużynowych biegów przełajowych awansuje mistrz powiatu.

PROGRAM ZAWODÓW:
10.00 – uroczyste rozpoczęcie zawodów i złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 15 Pułku Piechoty „Wilków”
10.10 – bieg dziewcząt – Igrzyska dzieci, grupa młodsza
10.20 – bieg chłopców – Igrzyska dzieci, grupa młodsza
10.30 – podsumowanie i rozdanie nagród
10.45 – bieg dziewcząt – Igrzyska dzieci, grupa starsza
10.55 – bieg chłopców – Igrzyska dzieci, grupa starsza
11.05 – podsumowanie i rozdanie nagród
11.20 – bieg dziewcząt – Igrzyska młodzieży szkolnej
11.30 – bieg chłopców – Igrzyska młodzieży szkolnej
11.45 – podsumowanie i rozdanie nagród
12.15 – bieg dziewcząt – Licealiada
12.25 – bieg chłopców – Licealiada
12.40 – podsumowanie i rozdanie nagród

Uwagi końcowe:
Pięciu najlepszych zawodników Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady awansuje do finału wojewódzkiego Indywidualnych Biegów Przełajowych, który odbędzie się 28 września 2021 r. w Uniejowie (nie dotyczy grupy młodszej w Igrzyskach Dzieci).

NAGRODY:
Zawodnikom, którzy zajęli miejsca I-III w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone medale i nagrody rzeczowe po każdej grupie wiekowej. Szkoły zajmujące w klasyfikacji drużynowej miejsca I-III otrzymają puchary, które zostaną wręczone na kolejnych zawodach.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice
2) Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Tomasza Więckowskiego i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) w celu promowania działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.
4) Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być: osoby odwiedzające stronę www placówki i portale społecznościowe, media
i odbiorcy mediów takich jak: gazety i telewizja lokalna, organizatorzy i uczestnicy konkursów, organizatorzy i uczestnicy wydarzeń artystycznych i sportowych, odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa.
5) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub do wycofania Pani/Pana zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne a jej brak wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji wymienionych w zgodzie.