Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

XXII WRZEŚNIOWY BIEG PRZEŁAJOWY

PABIANICE 2022

 

REGULAMIN

Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada

Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych

 

ORGANIZATORZY: Starostwo Powiatowe i Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

TERMIN: 23 września 2022 r. (piątek) godz. 10:00

MIEJSCE: Pabianice - Park Wolności

(przy pomniku żołnierzy 15 Pułku Piechoty “Wilków” wjazd od ul. Łaskiej) 

UCZESTNICTWO:

Igrzyska Dzieci 

W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców.

Zespół składa się z: 

- 6 dziewcząt i 6 chłopców - grupa młodsza rocznik 2012 i młodsi - 600 m,

- 6 dziewcząt i 6 chłopców - grupa starsza rocznik 2010 - 2011 - 800 m.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

- 6 dziewcząt rocznik 2008 - 2009 - 800 m,

- 6 chłopców rocznik 2008 - 2009 - 1600 m.

Licealiada

- 6 dziewcząt rocznik 2003 i młodsze - 800 m,

- 6 chłopców rocznik 2003 i młodsi - 1600 m. 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Każdy bieg rozpoczyna się ze startu wspólnego. Reprezentacje szkół ustawiają się w rzędach po 6 zawodników. Jako pierwszy ustawia się kapitan zespołu, pozostali zawodnicy wg ustaleń drużyny za nim. Suma miejsc na mecie zdobytych przez wszystkich uczniów danej szkoły decyduje o jej miejscu w klasyfikacji drużynowej (prowadzonej oddzielnie dla grupy młodszej i starszej w Igrzyskach Dzieci). W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 6 zawodników punktuje się kolejno na dalszych miejscach najpierw drużyny, w których zawody ukończyło 5 zawodników, potem 4 itd.

Punktacja:

I miejsce - 1 pkt., II miejsce - 2 pkt., III miejsce - 3 pkt., itd.

Drużynowo wygrywa szkoła, która zdobędzie najmniej punktów zdobytych przez 6 zawodników.

PROGRAM ZAWODÓW: 

10:00 - uroczyste rozpoczęcie zawodów i złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 15 Pułku Piechoty “Wilków”

10:15 - bieg dziewcząt - Igrzyska dzieci, grupa młodsza

10:25 - bieg chłopców - Igrzyska dzieci, grupa młodsza

10:35 - bieg dziewcząt - Igrzyska dzieci, grupa starsza

10:45 - bieg chłopców - Igrzyska dzieci, grupa starsza

10:55 - bieg dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej

11:05 - bieg chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej

11:15 - bieg dziewcząt - Licealiada

11:25 - bieg chłopców - Licealiada

11:40 - podsumowanie i rozdanie nagród

UWAGI KOŃCOWE:

Pięciu najlepszych zawodników Igrzysk Dzieci (grupa starsza), Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady awansuje do finału wojewódzkiego Indywidualnych Biegów Przełajowych, który odbędzie się 29 września 2022 r. w Uniejowie (nie dotyczy młodszej grupy w Igrzyskach Dzieci). Zwycięskie szkoły w każdej kategorii wiekowej reprezentują Powiat Pabianicki w Finale Wojewódzkim Drużynowych Biegów Przełajowych (wiosna 2023).

NAGRODY:

Zawodnikom, którzy zajęli miejsca I-III w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone medale i nagrody rzeczowe w każdej grupie wiekowej. Szkoły, które w klasyfikacji drużynowej zajmą miejsca I - III otrzymają puchary, które zostaną wręczone na kolejnych zawodach.

UWAGA:

Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

22 wrzesniowy plakat web 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice
2) Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Tomasza Więckowskiego i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) w celu promowania działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.
4) Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być: osoby odwiedzające stronę www placówki i portale społecznościowe, media i odbiorcy mediów takich jak: gazety i telewizja lokalna, organizatorzy i uczestnicy konkursów, organizatorzy i uczestnicy wydarzeń artystycznych i sportowych, odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa.
5) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub do wycofania Pani/Pana zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne a jej brak wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji wymienionych w zgodzie.