Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

Termin i miejsce:
4 czerwca 2017 (niedziela)
Start i meta: ul. Jadwigi Wajsówny (przy supermarkecie Carrefour)
Trasa biegu: ul. Popławska – ul. Jadwigi Wajsówny – ul. Smugowa – ul. gen. Waltera Janke – ul. Popławska –– (jedna pętla – 1200 m.)
Długość trasy:
200 m. – kategoria najmłodsza
400 m. – kategoria dziecięca
2400 m. (dwie pętle) – kategoria młodzieżowa
3600 m. (trzy pętle) – kategoria OPEN (kobiety i mężczyźni)
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do biegu są przyjmowane przed jego rozpoczęciem w godz. 10:00 – 11:00.
Zawodnicy startujący w kategorii najmłodszej, dziecięcej i młodzieżowej muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w biegu. Wszyscy startujący winni okazać się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna, w przypadku przedszkolaków dowód osobisty rodziców lub opiekuna prawnego).
Klasyfikacja:
Uczestnicy biegu oprócz klasyfikacji generalnej będą klasyfikowani w poszczególnych
kategoriach wiekowych:
- kategoria najmłodsza (dziewczęta i chłopcy) do 7 lat (rocznik 2010 i młodszy)
- kategoria dziecięca (dziewczęta i chłopcy) 8 - 10 lat (rocznik 2009 – 2007)
- kategoria młodzieżowa (dziewczęta i chłopcy) 11 - 15 lat (rocznik 2006 - 2002), 16 - 19 lat (rocznik 2001 – 1998)
- kategoria open
kobiety mężczyźni
K-20: 20-29 lat M-20: 20-29 lat
K-30: 30-39 lat M-30: 30-39 lat
K-40: 40-49 lat M-40: 40-49 lat
K-50 lat i więcej M-50 lat i więcej

Nagrody:
Za miejsca I-III w każdej kategorii organizator przewidział medale i nagrody rzeczowe. Wyróżnienia otrzymują także: najmłodszy i najstarszy uczestnik, najbardziej liczna rodzina oraz reprezentacja szkoły.
Program:
10:00 - 11:00 - zgłoszenia do biegu
11:00 – rozpoczęcie
11:05 – bieg kategorii najmłodszej
11:10 – bieg w kategorii dziecięcej
11:20 – bieg w kategorii młodzieżowej
11:45 – bieg w kategorii open
12:30 – zakończenie
Postanowienia końcowe:
- Organizator zapewnia opiekę medyczną.
- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulki (numery wydaje organizator).
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
- Poprzez udział w imprezie uczestnik i jego opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby biegu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz wykorzystanie wizerunku.