Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Uprzejmie proszę o wyznaczenie i oddelegowanie nauczycieli wychowania fizycznego, uczących zarówno dziewczęta jak i chłopców na spotkanie organizacyjne rozpoczynające sportowy rok szkolny 2017/18. Na zebraniu omawiany będzie terminarz zawodów sportowych oraz ustalenie miejsc ich rozgrywania.
Spotkanie odbędzie się 12 września 2017r. (wtorek) w Młodzieżowym Domu Kultury wg harmonogramu:
- szkoły podstawowe 12 września 2017r. godz. 14:00
- gimnazja 12 września 2017r. godz. 14:45
- szkoły ponadgimnazjalne 12 września 2017r. godz. 15:30

Przypominam jednocześnie o obowiązku rejestracji szkoły w elektronicznym Systemie Rejestracji Szkół (SRS) do 15 września 2017r.

Grażyna Wójcik