Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN
Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego
w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych

 

ORGANIZATORZY: Starostwo Powiatowe i Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

TERMIN: 22 września 2017r. (piątek) godz. 10.30

MIEJSCE: Pabianice – Park Wolności
(przy pomniku żołnierzy 15 Pułku Piechoty „Wilków”, wjazd od ul. Łaskiej)

UCZESTNICTWO:
Igrzyska Dzieci
W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców. Zespół składa się z:
- 6 dziewcząt i chłopców – grupa młodsza rocznik 2007 i młodsi – 600 m
- 6 dziewcząt i chłopców – grupa starsza rocznik 2005-2006 – 800 m
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- 6 dziewcząt – 800 m, 6 chłopców – 1600 m (rocznik 2002-2004)
Licealiada
- 10 dziewcząt – 800 m, 10 chłopców – 1600 m (rocznik 1998 i młodsi)

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 6 zawodników, wyznaczeni przez nauczycieli liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg. ustaleń drużyny za nimi. Suma miejsc na mecie zdobytych przez wszystkich członków zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji drużynowej (prowadzona oddzielnie dla grupy młodszej
i starszej). W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 6 zawodników punktuje się na dalszych miejscach najpierw drużyny, w których zawodach ukończyło 5 zawodników, potem 4 itd.
Punktacja – I miejsce – 1 pkt, II m. – 2 pkt, III m. – 3 pkt, itd. Wygrywa szkoła która zdobędzie jak najmniej punktów przez
6 zawodników. Do finału wojewódzkiego drużynowych biegów przełajowych awansuje mistrz powiatu.

Licealiada
Dla dziewcząt i chłopców obowiązuje start z jednej linii. Punktacja obowiązuje wg starych zasad.

PROGRAM ZAWODÓW:
10.30 – uroczyste rozpoczęcie zawodów i złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 15 Pułku Piechoty „Wilków”
10.35 – bieg dziewcząt – Igrzyska dzieci, grupa młodsza
10.45 – bieg chłopców – Igrzyska dzieci, grupa młodsza
10.55 – bieg dziewcząt – Igrzyska dzieci, grupa starsza
11.05 – bieg chłopców – Igrzyska dzieci, grupa starsza
11.15 – bieg dziewcząt – Igrzyska młodzieży szkolnej
11.25 – bieg chłopców – Igrzyska młodzieży szkolnej
11.35 – bieg dziewcząt – Licealiada
11.45 – bieg chłopców – Licealiada
12.15 – uroczyste zakończenie zawodów

Uwagi końcowe:
Pięciu najlepszych zawodników Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady awansuje do finału wojewódzkiego Indywidualnych Biegów Przełajowych, który odbędzie się w 28 września 2017r w Uniejowie.

NAGRODY:
Zawodnikom, którzy zajęli miejsca I-III w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone medale i nagrody rzeczowe. Szkoły, które zajęły w klasyfikacji drużynowej miejsca I-III otrzymają puchary.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

Z A P R A S Z A M Y